top of page
תקוה שילר.JPG

תקוה שילר.JPG

תקוה ש.JPG

תקוה ש.JPG

תמר גרואג ומורדי שילר.JPG

תמר גרואג ומורדי שילר.JPG

שרה ונפתלי סופר.JPG

שרה ונפתלי סופר.JPG

שרה ויוסף מנחם.JPG

שרה ויוסף מנחם.JPG

ראובן כהן.JPG

ראובן כהן.JPG

רחל כ מרים ו וחייקה ב..JPG

רחל כ מרים ו וחייקה ב..JPG

רחל כרמלי.JPG

רחל כרמלי.JPG

רחל שטרן.JPG

רחל שטרן.JPG

שמואל ושלום בפורים.JPG

שמואל ושלום בפורים.JPG

פנחס ורחל זיונץ.JPG

פנחס ורחל זיונץ.JPG

פסקה ואברהם פרנקפורט.JPG

פסקה ואברהם פרנקפורט.JPG

פרומה ניר.JPG

פרומה ניר.JPG

צבי ולאה טייף.JPG

צבי ולאה טייף.JPG

ראובן ומרים כהן.JPG

ראובן ומרים כהן.JPG

נעמי ושמואל וינר.JPG

נעמי ושמואל וינר.JPG

נעמי עליזה אוטה פרומה חייקה שושה ואסתר.JPG

נעמי עליזה אוטה פרומה חייקה שושה ואסתר.JPG

נפתלי ושרה סופר.JPG

נפתלי ושרה סופר.JPG

סלובה מרים אחוה ואוטה.jpg

סלובה מרים אחוה ואוטה.jpg

עליזה מאיר וטלילה גזית.JPG

עליזה מאיר וטלילה גזית.JPG

מלכה רם1.JPG

מלכה רם1.JPG

מרים גבירץ.JPG

מרים גבירץ.JPG

מרים וירמיהו וייס.JPG

מרים וירמיהו וייס.JPG

מרים כהן ומרים חצור.JPG

מרים כהן ומרים חצור.JPG

משה פקמן ותמר גרואג.JPG

משה פקמן ותמר גרואג.JPG

לאה וצבי טייף.JPG

לאה וצבי טייף.JPG

לאה יפעת.JPG

לאה יפעת.JPG

לונקה וישראל.JPG

לונקה וישראל.JPG

לונקה חוה ישראל אסתר ירמיהו הדסה ובנימין.jpg

לונקה חוה ישראל אסתר ירמיהו הדסה ובנימין.jpg

מלכה ואושי רם.JPG

מלכה ואושי רם.JPG

יוסק'ה ארקוביץ.JPG

יוסק'ה ארקוביץ.JPG

יוסקה וגלילה ארקוביץ.JPG

יוסקה וגלילה ארקוביץ.JPG

יפה ויצחק פרלמן.JPG

יפה ויצחק פרלמן.JPG

ירמיהו ומרים וייס.jpg

ירמיהו ומרים וייס.jpg

ירמיהו יונה ודב.jpg

ירמיהו יונה ודב.jpg

חנה בן דוד.JPG

חנה בן דוד.JPG

טובה גרוס.JPG

טובה גרוס.JPG

יונה ואיסר שנייד.JPG

יונה ואיסר שנייד.JPG

יונה וחיה כהן.JPG

יונה וחיה כהן.JPG

יונה שנייד.JPG

יונה שנייד.JPG

דב פריד.JPG

דב פריד.JPG

חיים ורבקה טייף.JPG

חיים ורבקה טייף.JPG

חייקה ב.JPG

חייקה ב.JPG

חייקה ברזילי.JPG

חייקה ברזילי.JPG

חייקה וקושו טנא.JPG

חייקה וקושו טנא.JPG

גבי ומרים חצור.JPG

גבי ומרים חצור.JPG

גניה לוין.JPG

גניה לוין.JPG

דב פ אלי ש מרים כ מניה נ.JPG

דב פ אלי ש מרים כ מניה נ.JPG

דב פ..JPG

דב פ..JPG

דב פריד ונשות הקיבוץ.jpg

דב פריד ונשות הקיבוץ.jpg

איסר שנייד.JPG

איסר שנייד.JPG

אליעזר וחנה בן דוד.JPG

אליעזר וחנה בן דוד.JPG

ארז'י ובלי.JPG

ארז'י ובלי.JPG

אשר וזהבה צרפתי.JPG

אשר וזהבה צרפתי.JPG

אשר צרפתי ואחוה.JPG

אשר צרפתי ואחוה.JPG

2014-04-07_6.JPG

2014-04-07_6.JPG

אוטה שטיין.JPG

אוטה שטיין.JPG

אחוה אריה וחנה ב.ד..jpg

אחוה אריה וחנה ב.ד..jpg

אחוה רזניק.JPG

אחוה רזניק.JPG

איסר ויונה שנייד.JPG

איסר ויונה שנייד.JPG

bottom of page